Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova lansează un spot social de combatere a violenței față de persoanele cu dizabilități

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a lansat recent un spot social de sensibilizare a cetățenilor asupra dizabilității și să-i motiveze să aibă o atitudine nediscriminatorie față de această categorie de populație. Spot social are ca scop diminuarea stereotipurilor și promovarea unui comportament pozitiv și non-violent a societății față de persoanele cu dizabilități.

Pe parcursul a 8 ani în care organizația noastră promovează angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități am identificat numeroase cazuri în care femeile cu dizabilități sunt discriminate și le este încălcat dreptul la muncă sau la studii, iar acestea determină izolarea lor socială. Putem afirma cu certitudine că sursele de existență mici, lipsa de comunicare, stereotipurile sociale, lipsa accesibilității spațiului public sunt cauze care determină violența asupra femeilor cu dizabilități.

Potrivit Studiului „Violența față de femei în familie în Republica Moldova”, Chișinău, 2011: „63% din femei au fost supuse violenței psihologice, fizice sau sexuale din partea partenerilor lor pe durata vieții și o femeie din zece s-a confruntat cu abuz economic”. Persoanele cu dizabilități, în acest sens, nu sunt o excepție. Ele se confruntă cu toate formele de violență, precum: violența psihologică, fizică, economică și sexuală. În plus, restricțiile dure, cauzate de pandemie și necesitatea de a opri răspândirea coronavirusului, au agravat situația persoanelor cu dizabilități care se confruntă cu violență în familie, sporind izolarea lor socială și nivelul de dependență față de agresor, mai ales dacă acesta este îngrijitorul și/sau partenerul intim.

Considerăm că este foarte important ca societatea să se informeze în domeniul violenței și să dezvolte o atitudine și un comportament non-discriminatoriu față de persoanele cu dizabilități. Cea mai potrivită abordare este cea bazată pe respect și demnitate umană, deoarece fiecare persoană are dreptul la o viață decentă. Violența nu are scuze!