Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova lansează un spot social de combatere a violenței față de persoanele cu dizabilități

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a lansat recent un spot social de sensibilizare a cetățenilor asupra dizabilității și să-i motiveze să aibă o atitudine nediscriminatorie față de această categorie de populație. Spot social are ca scop diminuarea stereotipurilor și promovarea unui comportament pozitiv Continuare…