Workshop tematic – „STEAM Fields and Environmental Challenges” – desfășurat la USM

La Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova s-a desfășurat workshop-ul tematic pe domeniile STEAM și provocările de MEDIU, cu care se confruntă economia locală. Evenimentul a fost găzduit de „Centrul de cultură antreprenorială românească „Virgil Madgearu””, inaugurat recent la USM, cu suportul fondurilor DRRM.

Scopul workshop-ului a constat în identificarea competențelor STEAM care pot contribui la soluționarea problemelor ecologice determinate de mediul de afaceri local, în contextul dezvoltării durabile, colaborative și inovatoare a economiei naționale. La eveniment au participat cadre didactice, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri – stakeholderii USM.

Speakerii workshop-ului au fost: Vitalie TOMA, manager, Asociația „Moldcontrol”, Veaceslav SPRINCEAN, dr., conf.univ., șeful Oficiului de Educație pentru Drone din cadrul Facultății de Fizică și Inginerie, precum și întreprinzătorii, cadre didactice a departamentului „Administrarea Afacerilor”, USM – Alexandru SCUTARU și Galina LISA.

Lucrările workshop-ului au oferit participanților oportunitatea de a interacționa pro-activ într-un mediu interdisciplinar și de a realiza un transfer de cunoștințe cu colegii, experții și practicienii din domeniul real al economiei. În urma discuțiilor și dezbaterilor a fost confirmat faptul că competențele STEAM sunt semnificative pentru viitorii specialiști în domeniul administrării afacerilor, pentru a putea face față multiplelor provocări din cadrul mediului de afaceri concurențial; care se orientează spre o dezvoltare durabilă, colaborativă și inovatoare. La finele discuţiilor au fost identificate și formulate, pe domeniile STEAM, teme de cercetare pentru a fi propuse studenților specialității „Business și Administrare”.

În acest context, competențele STEAM predate studenților specialității „Business și Administrare”, având la bază integrarea cunoștințelor și abilităților în știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, cu siguranță îi va pregăti pentru a face față acestor provocări pe piața muncii.

Proiectul Erasmus+ „Dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovarea curriculară și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a întreprinderilor locale – skills4future” este implementat într-un consorțiu de 11 instituții din UE (Romania și Polonia) și Republica Moldova, coordonator – Universitatea Politehnica, București.