VIDEO: Gala Studenților FRIȘPA. A fost făcut bilanțul Zilelor Studentului FRIȘPA

”Gala Studentului FRIȘPA 2022”, ediția a V-a – pune în lumină valoarea. Un loc aparte în cadrul săptămânii ”Zilele Studentului FRIȘPA” îl are ”Gala Studenților FRIȘPA 2022”, extrem de plăcut și binevenit pentru studenți.
Prin intermediul ”Galei Studenților FRIȘPA”, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative dorește: să pună în lumină reușitele și performanțele academice și de cercetare; experiențele utile și frumoase exprimate în acțiuni de activism civic și voluntariat; mobilități și vizite de studii peste hotare; participarea la treninguri, școli și formări non-formale naționale și internaționale; participarea activă în activități extra-curriculare ale facultății, activitatea în cadrul organizațiilor de tineret, organizațiilor studențești universitare, autoguvernarea studențească FRIȘPA, cluburilor de interese și dezbateri studențești, campaniilor de promovare FRIȘPA, precum și în viața cotidiană a facultății.
Evenimentul are drept scop reconceptualizarea modelului clasic de viața academică, prin ancorarea acesteia într-un cadru mai puțin formal, în care studenții descoperă profesia și viața academică dintr-o altă perspectivă.