Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Politehnică București au semnat un Acord de colaborare ce prevede activităţi de educaţie şi cercetare

Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea Politehnică București (UPB) vor coopera pe dimensiunea educaţională, ştiinţifică, tehnică şi administrativă în vederea dezvoltării lor, în baza unui Acord de colaborare.

Documentul a fost semnat la București, de către rectorul USM, Igor Șarov și de către rectorul UPB, Mihnea Costoiu, prezența prorectorului USM, Sergiu Corlat și a prorectorului UPB, Adina Florea.

Cooperarea între cele două universităţi se va concretiza în activităţi de educaţie şi cercetare, în schimburi academice pentru profesori, cercetători, studenţi şi personal administrativ. Direcțiile prioritare de cooperare se vor axa pe domeniul științelor exacte, a aplicațiilor acestora, cercetări comune în Inteligența Artificală, Analiza Datelor, Cloud Computing etc.