Ukraine Month in Europe / Luna Ucrainei în Europa — un an de la declanșarea războiului la scară largă

În perioada 24 februarie – 25 martie 2023, Luna Ucrainei în Europa comemorează un an de la invadarea Ucrainei și se va desfășura simultan în șapte țări ale Europei de Est, printre care și Moldova. În cadrul acestui proiect, Casa Zemstvei la Chișinău va găzdui un program de o lună, organizat cu participarea artiștilor ucraineni și locali, constând din proiecții de filme, urmate de discuții cu invitați, o expoziție de artă vizuală, întâlniri cu artiști în rezidentă, ateliere pentru copii și o masă rotundă.

 

Vă invităm să cunoașteți și să participați la programul de evenimente culturale, care reprezintă o oportunitate de a ne exprima solidaritatea cu artiștii ucraineni și de a reflecta asupra modului în care războiul ne afectează viețile. Prin urmare, ne propunem să deschidem un spațiu colectiv, în care diferite narațiuni și perspective pot converge într-un montaj eclectic, în care toți să ne putem regasi și întâlni, împărtăși experiențe, participa la discuții, forma conexiuni, reflecta prin intermediul artei asupra războiului, cu originile și consecințele lui și, în cele din urma, a ne aprofunda înțelegerea asupra prezentului care evoluează atât de rapid din jurul nostru.

 

Programul de film Ukraine Uncut va consta dintr-o selecție de documentare axate pe subiectul colectivității – apropiind grupuri, povești, ideologii și istorii disparate, ca mijloc de a face față războiului și de a atenua forțele sale implicite de fragmentare. De interes sunt filmele care oferă o relatare istorică a războiului, explorând evenimente cheie recente, precum Independența, Revoluția Oranj și Euromaidan, care ajută la localizarea invaziei actuale într-un context al unei lupte îndelungate pentru autodeterminare. Un alt interes prezintă filmele care reflectă prezentul dintr-un punct de vedere personal și sensibilizat – portrete ale vieții cotidiene care continuă în ciuda distrugerilor din jur, experiențe la persoana întâi ale refugiaților care fug de război și a persoanelor strămutate, exemple de organizare a societății civile etc.

 

Acest program va fi extins printr-o expoziție, prezentări și ateliere, acestea având ca scop angajarea publicul prin diferite mijloace, abordări și simțuri, dincolo de implicarea mai cerebrală solicitată de filmul documentar, urmărind totuși îndeaproape tema proiectului. Compartimentată în câteva secțiuni curatoriate de Tatiana Fiodorova și Vladimir Us, Expoziția de artă vizuală Maidanul Culturii va cuprinde lucrări foto, expuse în holul Casei Zemstvei, sub forma unui „Coridor umanitar” și o serie de lucrări video și instalații multimedia, care sunt prezentate în Clubul Casei Zemstvei. Completat de vizite ghidate cu participarea curatorilor și prezentări ale artiștilor ucraineni invitați în cadrul programului de rezidență CHIOȘC AIR,  lucrările realizate de aceștia urmează să fie și ele integrate în expoziție, pe parcursul desfășurării sale.

 

Programul include și Big hArt – o serie de ateliere de creație pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina și pentru cei din Chișinău, și o masă rotundă cu participarea managerilor culturali din țările Parteneriatului Estic, care problematizează rolul culturii pe timp de criză și care va fi organizată în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM.

 

Întregul program al Lunii Ucrainei va fi completat de o serie de proiecții de filme care îi vor oferi un context mai larg. Această secțiune va fi destinată publicului nostru local și axată pe deschiderea unei conversații pe plan internațional.

 

 

PROGRAM

 

Când se va sfârși iarna anului 2022? – seară de film și lansarea programului

24 februarie 2023, ora 19:00

Ukraine Uncut – program de film documentar și discuții cu invitați

joi, 2, 9, 16, 23 martie 2023, ora 19:00
sâmbătă, 4, 11, 18, 25 martie 2023, ora 19:00

 

Maidanul Culturii  – expoziție de artă vizuală

4 martie 2023, ora 17:00 – vernisaj

joi, 2, 9, 16, 23 martie 2023, 16:00-19:00

sâmbătă, 4, 11, 18, 25 martie 2023, 16:00-19:00

 

CHIOȘC AIR – întâlnire cu artiști în rezidență

2, 11 martie 2023, ora 18:00

 

Big hArt – atelier de lucru creativ pentru copii

sâmbătă, 4, 11, 18, 25 martie 2023, 15:00-17:00

 

Rolul culturii pe timp de criză – masă rotundă

miercuri, 15 martie 2023, ora 19:00

 

Închiderea programului și petrecere

sâmbătă, 25 martie 2023, 21:00

 

Programul detaliat al Lunii Ucrainei în Europa îl puteți găsi la acest link

 

Luna Ucrainei în Europa este organizată  de Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM drept parte din Resurce! Ukraine, cu sprijinul Institutului Suedez și Trans Europe Halles și este găzduită de Casa Zemstvei. Programul de rezidențe pentru artiști CHIOȘC AIR și masa rotundă Cultura pe timp de criză beneficiază de suportul Fundației Erste, Fundației Culturale Europene și Fondului Noii Democrații.

Parteneri media: diez, Jurnal Tv, NewsMaker, Unda Liberă Tv, Locals, Platzforma

 

 

 

РУ / Ukraine Month in Europe / «Месяц Украины в Европе» — год полномасштабной войны

24 февраля — 25 марта 2023

Дом Земств (ул. Щусева 103, Кишинев)

 

С 24 февраля по 25 марта 2023 года в семи восточноевропейских странах, в том числе в Молдове, состоится «Месяц Украины в Европе», служащий напоминанием о годовщине военного вторжения России на территорию Украины. В течение месяца в Кишиневе на площадке Дома Земств будет реализована программа с участием украинских и местных художников, в которую войдут кинопоказы с последующими дискуссиями, а также выставка, круглый стол, арт-резиденции, мастер-классы для детей.

 

Приглашаем ознакомиться с программой мероприятий и принять участие в проекте, предоставляющем возможность выразить солидарность с украинскими художниками и поразмышлять о том, как война повлияла на нашу жизнь. Мы стремимся создать коллективное пространство, в котором разные нарративы и точки зрения могут сходиться в эклектичном монтаже; место, где все мы можем собраться, поделиться опытом и рефлексией на тему войны, предшествующих ей событий и возможных последствий, принять участие в дискуссии, наладить связи, учиться и углублять понимание быстро меняющегося вокруг нас контекста.

 

Кинопрограмма Ukraine Uncut состоит из документальных фильмов, посвященных теме коллективности — объединению разрозненных групп, идеологий, историй как средству справиться с войной и ослабить ее неявный эффект фрагментации. Представляют интерес фильмы, которые вводят в исторический дискурс, исследуя ключевые события, такие как обретение независимости, Оранжевая революция и Евромайдан, позволяющие поместить нынешнее вторжение в контекст длительной борьбы за самоопределение. Не менее значимой частью подборки являются кинокартины, отражающие настоящее с личной точки зрения главных героев: опыт войны от первого лица, полный драматических переживаний, повседневная жизнь на фоне разрушений, истории вынужденных переселенцев и беженцев, спасающихся от войны, примеры самоорганизации гражданского общества.

 

Программа будет расширена за счет художественной выставки, презентаций и мастерских, направленных на взаимодействие с аудиторией с помощью различных средств и подходов — помимо более интеллектуальной интеракции посредством документального кино, но при этом тесно связанных с темой проекта. Выставка изобразительного искусства «Майдан культуры», состоящая из нескольких секций, будет включать в себя фотоработы — в холле Дома Земств, в формате «Гуманитарного коридора», а также серию видеоработ и мультимедийных инсталляций, представленных в Земском клубе. Экспозиция будет сопровождаться экскурсией от кураторов — Татьяны Федоровой и Владимира Уса — и, кроме того, презентациями украинских художников, приглашенных в рамках программы арт-резиденции CHIOȘC AIR, чьи работы по мере реализации будут встроены в общую канву.

 

В числе мероприятий также творческие мастерские для детей Big hArt (как из Украины, так и из Кишинева) и круглый стол, организованный при участии менеджеров культуры из стран Восточного партнерства совместно с  Коалицией Независимого Культурного Сектора Республики Молдова и призванный актуализировать роль культуры во время кризиса.

 

«Месяц Украины в Европе» дополнит серия кинопоказов, которая позволит расширить контекст основной программы. Данный раздел нацелен на локальную аудиторию и направлен на инициацию диалога на международном уровне.

 

 

ПРОГРАММА

 

Когда закончится зима 2022 года? – киновечер и запуск программы

24 февраля 2023, 19:00

 

UKRAINE UNCUT – документальная кинопрограмма и дискуссия с гостями

Четверг, 2, 9, 16, 23 марта 2023, 19:00

Суббота, 4, 11, 18, 25 марта 2023, 19:00

 

Майдан Культуры – выставка визуального искусства

4 марта 2023, 17:00 – открытие

Четверг, 2, 9, 16, 23 марта 2023, 16:00-19:00

Суббота, 4, 11, 18, 25 марта 2023, 16:00-19:00

 

CHIOȘC AIR – встреча с артистами в резиденции

2, 11 марта 2023, 18:00

 

Big hArt – творческая мастерская для детей

Суббота 4, 11, 18, 25 марта 2023, 15:00-17:00

 

Роль культуры в условиях кризиса – круглый стол

Среда, 15 марта 2023, 19:00

 

Закрытие программы и вечеринка

Суббота, 25 марта 2023, 21:00

 

С подробной программой Месяца Украины в Европе вы можете ознакомиться по этой ссылке

 

«Месяц Украины в Европе» организован Ассоциацией «Оберлихт» в партнерстве с Коалицией Независимого Культурного Сектора на площадке Дом Земств в рамках проекта Resource! Ukraine, при поддержке Шведского Института и Trans Europe Halles. Программа художественных резиденций CHIOȘC AIR и круглый стол «Культура во время кризиса» поддержаны Фондом Erste, Европейским культурным фондом и Фондом новой демократии.

 

Медиа-партнеры: diez, Jurnal Tv, NewsMaker, Unda Liberă Tv, Locals, Platzforma

AUTOR: Arina Cazac