Salariul mediu lunar pe economie, prognozat în 2024, va fi de 13.700 de lei

Mărimea salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2024, va crește cu 2000 de lei – de la 11.700 la 13 700 lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată, astăzi, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

Mărimea salariului mediu lunar pe economie prognozat se utilizează pentru a determina plafonul bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale, venitul lunar asigurat al salariaților-rezidenți ai parcurilor IT, dar și pentru stabilirea valorii pagubelor, în cazul săvârșirii unor abateri legale.

Salariu mediu lunar pe economie este ajustat anual, în conformitate cu principalii indicatori macroeconomici, prognozați.