Proiectul „Schimb de bune practici în educație și cercetare”, lansat la Universitatea de Stat din Moldova

Proiectul „Schimb de bune practici în educație și cercetare” a fost lansat la Universitatea de Stat din Moldova (USM) și prevede cinci cursuri destinate cadrelor universitare, studenților și doctoranzilor USM și se vor desfășura începând cu luna septembrie al anului curent.

La evenimentul de lansare au participat coordonatorii proiectului, reprezentanți ai Universității din București, reprezentanți ai Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova, studenți și profesori din cadrul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a USM.

Componenta de formare și informare are la bază cinci cursuri, după cum urmează: etica și integritatea academică; diversitate și incluziune în cercetare și educație; scrierea academică; promovarea nediscriminării în mediul academic; metode inovative în educație și cercetare.

Acest proiect, are drept scop promovarea valorilor culturale naționale și europene, a capacităților academice, a abilităților practice adaptate la standardele de calitate existente la nivel comunitar.

Proiectul „Schimb de bune practici în educație și cercetare” este coordonat de Universitatea din București în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova și este finanțat de Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova.