Peste 400 de cercetători din 11 țări s-au reunit la USM, la cea de-a VI-a ediție a Conferinței științifice „Științele naturii în dialogul generațiilor”

Peste 400 de cercetători din 11 țări s-au reunit la USM, la cea de-a VI-a ediție a Conferinței științifice „Științele naturii în dialogul generațiilor”

Rector USM, dr. Igor ȘAROV: „Știința este lumea celor împătimiți și eu cred în capacitatea dumneavoastră de a rezista”

la Universitatea de Stat din Moldova, la 14 septembrie 2023, și-a deschis lucrările cea de-a VI-a ediție a Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Științele naturii în dialogul generațiilor”. Evenimentul se desfășoară în format mixt și este organizat de Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Genetică Funcțională, Facultatea de Biologie și Geoștiințe, Școala Doctorală în Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, Asociația Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova.

La conferință s-au înregistrat peste 400 de cercetători și cadre didactice științifice, doctoranzi, din 19 universități, 41 de institute și centre de cercetare, care reprezentă 11 țări – Republica Moldova (302), Ucraina (43), România (26), Serbia (7), Federația Rusă (6), China (5), Republica Cehă (3), SUA (3), Republica Slovacă (2), Elveția (1), Franța (1). Cercetătorii au prezentat 194 de rezumate care au fost incluse într-o culegere pe care fiecare dintre participanți o va primi la finele conferinței.

La inaugurarea lucrărilor conferinței, care a avut loc în Sala Regina Maria a USM, a participat rectorul USM, dr. Igor Șarov. Rectorul USM a adresat participanților un mesaj de slut, în care a felicitat cercetătorii cu prilejul organizării unei noi ediții a acestui important for științific cu caracter interdisciplinar. Cu titlu special, dr. Șarov a exprimat recunoștință academicianului Maria Duca pentru efortul colosal depus și impărtășirea experienței profesionale tinerei generații, or, genericul Conferinței „Științele naturii în dialogul generațiilor”, îl găsește drept unul foarte inspirat, foarte original și deopotrivă actual. 400 de participanți, 194 de rezumate, 11 țări, 56 de tineri, sunt cifre care vorbesc de la sine, iar dincolo de acestea, a remarcat rectorul USM, este vorba, totuși, de multă implicare, determinare și dorința de a aduce performanță, de a crea o bună imagine instituției universitare și, nu în ultimul rând, de a stimula tinerii să vină în număr cât mai mare în cercetare și a contribui la dezvoltarea domeniului științei. „În primul rând, doresc stabilitatea pentru mediul științific și vreau să vă mulțumesc pentru această participare reprezentativă. Sunt sigur că, calitatea demersurilor care vor fi înaintate, vor fi face imagine deopotrivă USM, dar și științei din republica noastră. Tinerilor doctoranzi le mulțumesc în mod special. Știința este lumea celor împătimiți și eu cred în capacitatea dumneavoastră de a rezista, cu dragoste de a privi problemele întâmpinate de știință. Statul trebuie să ne susțină, nu numai să ne asculte”, a afirmat rectorul Igor Șarov.

Acad. Maria Duca care a moderat ceremonia de deschidere a forului științific, a exprimat gratitudine rectorului USM pentru prezența la eveniment, în pofida agendei solicitante, dar și pentru mesajul de susținere și încurajare pentru cercetători, în special, pentru cei tineri, care promovează cercetarea și rămân fideli acestui domeniu. Savantul a felicitat participanții la conferință, îndeosebi, cea mai mare prezență a cercetătorilor (43) din țara vecină, Ucraina care, deși se află în stare de război, este foarte activă și este un exemplu pentru toți de a rămâne în continuare activi, implicați, în pofida oricăror condiții. Acad. Maria Duca a salutat și prezența colegilor de la universitățile din București, Timișoara, Oradea, România, colegilor de la USMF „N. Testemițanu”, UTM, prin reprezentarea Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul Mamei și Copilului ș.a. Acad, Duca a relevat că extinderea numărului de participanți și țărilor prezente vine în argumentarea faptului că întrunirea specialiștilor din domniile științelor naturii oferă posibilitatea de a împărtăși rezultate de ultimă oră, de a schimba opinii, de a propune idei noi și a veni cu noi soluții, unele din obiectivele conferinței contribuind net la sporirea colaborării dintre generații, colaborării interdisciplinare dintre varii domenii.

Mesaje de salut au adresat și decani ai facultăților de profil – Viorica Gladchi, Vitalie Sochircă, directori ai institutelor de cercetare – Laurenția Ungureanu, Larisa Andronic, Ion Mereuță, Liliana Cepoi, precum și colegi de la universitățile din România – Callia Butnaru, Ovidiu Gaceu, participanți fideli și la edițiile anterioare, acad. Boris Gaina, vicepreședinte interimar al AȘM, ș.a. Luând în considerare aria extinsă a participanților din străinătate, vorbitorii au exprimat opinia că evenimentul și-a câștigat deja dreptul de a fi considerat unul internațional.

A urmat Sesiunea plenară, prezidată de dr., conf. Vitalie Sochircă, decan al Facultății de Biologie și Geoștiințe, dr. conf. Viorica Gladchi, decan al Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică, dr. Steliana Clapco.

Detalii pe cercetare.usm.md