Peste 40 de studenți străini, din cadrul USM, au finalizat cursurile de studiere a limbilor română și rusă

Timp de opt luni de zile, peste 40 de studenți străini, înmatriculați la USM, au studiat intensiv limba română și limba rusă.

Tinerii au primit certificatele de absolvire, într-o atmosferă festivă, la care și-au împărtășit experiențele și cunoștințele dobândite în timpul aflării în instituția și țara noastră.

Actele de absolvire au fost înmânate de către prim- prorectorul USM, Otilia Dandara, care i-a felicitat pe studenții străini cu această primă realizare, care de altfel este una foarte importantă în parcursul lor academic.

Studenții, la rândul lor, au menționat că s-au îndrăgostit de limba română și de cultura și oamenii noștri, exprimând mulțumiri cadrelor didactice, dar și entuziasmul de a face parte din comunitatea celei mai mari instituții de învățământ superior din Republica Moldova.