Ministerul Educației și Cercetării a premiat astăzi participanții care au luat note de „9” și „10” la Marea Dictare Națională

Ministerul Educației și Cercetării a premiat astăzi participanții care au luat note de „9” și „10” la Marea Dictare Națională. Lucrările scrise au fost verificate de o comisie constituită din cinci profesori universitari, doctori habilitați și doctori în filologie. La evaluare s-a ținut cont de cunoașterea regulilor ortografice și de punctuație, precum și de organizarea estetică a textului în pagină, lizibilitatea și acuratețea scrisului.

În urma evaluării, 57 de persoane au luat nota „9” inclusiv 9 elevi și 9 studenți, 7 profesori și lucrători în educație, și alți profesioniști în domenii precum comunicare, jurnalism, medicină și altele.

Nota „10” a fost obținută de Natalia Cebanu, educatoare, studentă la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Veronica Golban, învățătoare la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Nina Moraru, manager hotel, Elena Ungureanu, cercetătoare științifică, filologă, Olivia Lavric, studentă la muzică, conservatorul de muzică Germania, Hamburg.

Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a felicitat participanții pentru că au acceptat provocarea de a-și autoevalua cunoștințele de limbă română. „Felicitări pentru cunoștințele excelente de care ați dat dovadă și sperăm că la anul viitor vom avea un număr dublu de participanți. Pentru noi acest eveniment va deveni unul tradițional. Credem că este o modalitate foarte bună de a celebra Ziua Limbii Române și o vom continua și pe viitor”, a spus ministrul.