Manifestare științifico-culturală la USM, dedicată împlinirii a 164 de ani de la Unirea Principatelor Române

Ziua de 24 ianuarie este dedicată împlinirii a 164 de ani de la Unirea Principatelor Române, marcată
prima dată în anul 1859. Cu această ocazie, la Universitatea de Stat din Moldova, a fost organizată
Manifestarea științifico-culturală: „Act de demnitate și unitate națională”, desfășurată în aula
„Regina Maria”.
La deschiderea acestui eveniment a fost invitat ansamblul de dansuri populare „Cucoara”, elevi ai
Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, care au prezentat un moment artistic, dedicat acestei
sărbători.
Printre invitații acestui eveniment au fost prezenți: Igor Șarov – rectorul USM; Sergiu Matveev –
decanul Facultății de Istorie și Filosofie, USM; Anatol Petrencu – președintele Asociației Istoricilor
din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”; Narcis Ionuț Afrăsinei- directorul Institutului
Cultural Român „Mihai Eminescu”; Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb – directoarea Liceului Teoretic
„Alexandru Ioan Cuza”, reprezentanți ai mediului academic din România, cadre universitare și
studenți.

Sursa: usm.md
„Aceasta este o zi deosebită pentru întreaga suflare românească, ziua de 24 ianuarie 1859. A fost un
vis multisecular al românilor, o primă etapă în procesul de modernizare care a urmat. În perioada
interbelică, Iorga a spus: Problemele legate de unire trebuie să fie pregătite, iar educația și cultura
joacă un rol deosebit. Vă felicit din suflet pe toți cu această ocazie și haideți să simțim împreună
acest suflu al românismului.” a menționat Igor Șarov, rectorul USM.
Mica Unire din 1859 a avut loc odată cu alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Țării
Românești și al Moldovei, acesta fiind primul pas important în drumul pentru înfăptuirea statului
național român.
Prezent la eveniment și directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Narcis Afrăsinei,
precizează despre importanța imnului Unirii, mai ales în contextul războiului din Ucraina: „Cred că
nimic nu este mai autentic astăzi în contextul războiului din Ucraina decât versurile imnului Unirii:
Unde-i unul nu-i putere/La nevoi și la durere/Unde-s doi puterea crește/Și dușmanul nu sporește.”
În cadrul evenimentului au fost prezentate comunicări științifice reliefând importanța și semnificația
istorică a Unirii Principatelor Române, printre care și comunicarea lect. univ., dr. Mircea-Cristian
Ghenghea de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și comunicarea prof. univ., dr. hab.,
USM, Alexandru Arseni, cu tema „Unirea Principatelor Române – geneza emancipării Națiunii
Române”.

Sursa: usm.md
„Evenimentul de astăzi este dedicat anume acestui nivel de comunitate umană și conștiință al
unității, declanșat prin Actul Unirii din 1859 și semnficației pentru actuala guvernare, creând o unică
concluzie: Reunificarea românilor într-un stat natural, binecuvântat de bunul Dumnezeu, fără nici un
obstacol.” a declarat Alexandru Arseni, doctor habilitat în drept, USM.
Precizăm că, evenimentul a fost organizat de Universitatea de Stat din Moldova în colabarare cu
Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, Institutul Cultural Român „Mihai
Eminescu”, Chișinău, Liceul Teoretic „Alexandu Iona Cuza” și Centrul de Excelență INIS
„ProMemoria” al USM.

AUTOR: Mihaela Mereneanu