La Călărași a fost lansat Centrul de Informare Turistică în cadrul proiectului „MuseumInfoTur”

Călărași devine din nou în atenția publicului. De această dată, prin lansarea Centrului de Informare Turistică creat în cadrul proiectului transfrontalier MuseumInfoTur – Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee – Centre de Informare Turistică. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020.

Evenimentul a fost organizat de Muzeul de Istorie și Etnografie „Dumitru Scvorțov-Russu” din orașul Călărași în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova.

Pentru creșterea capacităților reprezentanților care activează în Centrele de Informare Turistică au fost organizate sesiuni de instruire tematice, iar pentru buna desfășurare  a activităților de informare, Centrul nou creat a fost dotat cu un set de mobilier, un televizor performant și un set de panouri reprezentative. Acestea reflectă patrimoniul cultural și natural din arealul proiectului.

Mariana Iurcu, muzeograf și moderatorul evenimentului de lansare a declarat în debutul evenimentului că acest centru de informare turistică este un prilej bun de a informa corect și coerent turiștii și călătorii. De asemenea, în opinia muzeografului Mariana Iurcu: „Centrul de Infromare Turistică din Călărași reprezintă și o posibilitate de a colabora între muzeele din rețea. Și a le recomanda destinațiile lor din localități ca sa fie cunoscute și promovate larg.”

De asemenea,în cadrul Centrului de Informare Turistică din Călărași vor fi organizate sesiuni de instruire, vizite de studiu în România și Moldova, elaborarea traseelor turistice comune, dezvoltarea și promovarea rețelei de Centre de Informare Turistică, dar și elaborarea și promovarea brandului comun etc.

MARIANA IURCU, muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie „Dumitru Scvorțov-Russu” din orașul Călărași: „Dacă muzeele nu vor pune punctul pe i, atunci cine?! Căci muzeele și turismul sunt corelate și aduc beneficii de dezvoltarea localităților din care fac parte.”

La activitatea de start a Centrului de Informare turistică au fost prezenți reprezentanți ai Primăriei Călărași, Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Agenției de Investiții/Invest Moldova Agency, Asociației Nationale pentru Turism Receptor și Intern, Primăriei municipiului Ungheni, Agențiilor de turism și servicii hoteliere, dar și alți oaspeți ai orașului Călărași.

Inaugurarea celor 7 Centre de informare turistică din Republica Moldova se desfășoară în perioada 03-06 mai în incinta muzeelor parte a proiectului MuseumInfoTur – Valorificarea și sporirea vizibilității patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee – Centre de Informare Turistică.

Precizăm că, ativitățile proiectului sunt organizate de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (R. Moldova) și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (România).

Obiectivul general al proiectului este creșterea vizibilității patrimoniului cultural și istoric transfrontalier al regiunii Centru, Republica Moldova, și al județului Galați, România, prin conslidarea capacităților instituțiilor culturale și crearea unei rețele de centre de informare turistică în destinațiile majore. În cadrul acestuia se realizează activitați ce țin de dezvoltarea capacitaților muzeelor și a altor instituții relevante prin crearea Centrelor de Informare Turistică din 8 zone reprezentative, precum și promovarea patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de 8 Centre de Informare Turistică.