Facultățile de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la USM și Universitatea din București, acord de colaborare

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM a semnat, pe 28 iunie, un acord de colaborare cu Facultatea de Jurnalism si Stiințele Comunicării, Universitatea din Bucuresti, România.
Acordul se referă la consolidarea legăturilor culturale și educaționale în vederea instruirii de calitate a viitorilor jurnaliști și specialiști în comunicare și PR, formarea continuă a cadrelor didactice, schimburi de experți, cercetători, studenți, precum și informații și materiale promoționale, didactice, științifice în diverse domenii.
În imagini: Victoria BULICANU, dr., conf. univ., Decan FJȘC, USM și Romina SURUGIU, dr., conf. univ., Prodecan, activitate didactică, cercetare, asigurarea calităţii.