Discuții privind buna desfășurare a sesiunii de bacalaureat în cadrul întâlnirilor cu responsabilii din raioane

Ministerul Educației și Cercetării, alături de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și Centrul Național Anticorupție, a organizat o serie de ședințe de lucru cu președinții Comisiilor Raionale/Municipale de Examene și reprezentanții centrelor de bacalaureat, având ca temă principală asigurarea unei desfășurări corecte a sesiunii de examene pentru anul 2023.

Ministrul Anatolie Topală a participat la aceste întâlniri, reiterând importanța garantării transparenței, corectitudinii și condițiilor egale pentru toți candidații. În contextul integrării europene și a calității educației, ministrul a subliniat că examenul național de bacalaureat joacă un rol esențial în evaluarea pregătirii absolvenților de liceu și formarea viitorilor profesioniști.

Sursa: mec.gov.md

Pe parcursul discuțiilor, au fost abordate teme precum transportul securizat al materialelor de examen, monitorizarea corectitudinii procesului de examinare, instruirea asistenților, delegarea membrilor comisiilor republicane de evaluare și organizarea zilei ușilor deschise în centrele de bacalaureat. De asemenea, s-a acordat o atenție specială prevenirii actelor de corupție, prin informarea privind regimul juridic al cadourilor și identificarea modalităților de sesizare în cazul tentativelor de implicare în acte de corupție.

Potrivit lui Ion Pruteanu, șeful Direcției Educație Anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție, una dintre temele discutate în cadrul ședințelor de lucru a fost prevenirea actelor de corupție. Pruteanu a abordat subiecte precum regimul juridic al cadourilor, conflictele de interese și influențele necorespunzătoare, și a discutat despre modalitățile de sesizare în cazul tentativelor de implicare în acte de corupție. El a subliniat faptul că toate cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea examenelor naționale sunt acoperite de bugetul de stat și că orice colectare de bani în acest scop este ilegală.

Sursa: mec.gov.md

Examenul național de bacalaureat pentru anul 2023 este programat să se desfășoare în perioada 2-20 iunie, în 93 de centre de bacalaureat. Peste 19.000 de candidați s-au înscris pentru această sesiune.

AUTOR: Ilona Mija