Discuția publică „Monitorizarea avansării reformei de descentralizare: lecții învățate și provocări de viitor” cu autoritățile publice locale și societatea civilă

Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT” în parteneriat cu Programul Comunitatea Mea, a organizat astăzi o discuție publică pe subiectul „Monitorizarea avansării reformei de descentralizare: lecții învățate și provocări de viitor” care a avut loc în sala de conferință ale Summit Events din Chișinău, la fel, discuția a fost transmisă în direct, pe platforma privesc.eu.

Evenimentul a fost organizat cu scopul de a pune în discuție principalele concluzii și provocări privind exercițiul de monitorizare a avansării reformei de descentralizare prin prisma indicatorilor de santinelă și provocările privind datele deschise și actuale în contextul descentralizării.

Cu un cuvânt de salut a debutat Igor Talmazan, Secretar general în Guvernul Republicii Moldova: ,,Guvernul Republicii Moldova a pus ca scop și ca sarcină de a participa la toate evenimentele consultative care au loc și au ca obiect de discuții tot ce ține de administrația publică locală, dorim să avem o implicare cât mai activă și o consultare cât mai largă la toate procesele care sunt în curs de planificare, elaborare sau reglementare la nivel de guvern, și care într-o anumită măsură vizează și administrația publică locală.”

Reprezentații autorităților publice locale și centrale, societatea civilă și experții în domeniu au discutat despre direcțiile de viitor pentru o administrație publică transparentă și responsabilă în contextul noii strategii de reformare a sectorului.

,,USAID este mândră să facă din acest proces și este foarte important ca politicile să fie bazate pe evidențe și în acest sens, societatea civilă trebuie să conlucreze strâns cu administrația publică locală și centrală pentru ca reforma să fie implementată eficient, acest lucru este și mai important în contextul în care rezultatele trebuie să fie monitorizate de la bun început.” ,a notat William Trigg, director pentru democrație și guvernare în cadrul misiunii USAID Moldova.

Despre principiul amalgamării benevole de către primării, ca element nou a reformei administrative și-a expus opinia Maria Manole, primara satului Zubrești, raionul Strășeni: ,,Este foarte bine ca acest principiu se găsește în lege și sunt bani prevăzuți în bugetul pentru anul 2023, cu siguranță din cele aproape 900 de primării ar fi ideal dacă cel puțin 25 se vor uni și va fi o altă unitate administrativ-teritorială. Este foarte important ca fiecare pas să fie bine gândit, pentru că noi nu trebuie să începem reforma administrativă după cum gândim noi primarii sau cei din administrația publică centrală, puterea legislativă și executivă, noi trebuie să pornim de la oameni.”

Discuția a fost efectuată în cadrul proiectului ”Implicarea societății civile în procesul de monitorizare a reformei de descentralizare în Republica Moldova”, implementat de ADEPT, în parteneriat cu Programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat de IREX.

AUTOR: Maria Doagă