#CURIOS: Întrebări și răspunsuri despre moneda națională

1. Care sunt bancnotele și monedele metalice cu putere circulatorie în Republica Moldova?

Informația privind bancnotele și monedele metalice cu putere circulatorie în Republica Moldova poate fi vizualizată accesând link-urile:

 

2. Câte tipuri de monede metalice există în circulația monetară din Republica Moldova?

Banca Națională a Moldovei până în prezent a pus în circulație  următoarele tipuri de monede:

  • monede metalice divizionare cu valorile nominale de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 25 bani și 50 bani;
  • monede metalice cu valorile nominale de 1 leu, 2 lei, 5 lei și 10 lei;
  • monede metalice de circulație cu caracter comemorativ cu valoarea nominală de 10 lei.

Informații detaliate pot fi vizualizate accesând link-ul: https://www.bnm.md/ro/content/monede.

 

3. Unde pot procura bancnote și monede jubiliare şi comemorative/set de monetărie?

Bancnote și monedele jubiliare şi comemorative/seturi de monetărie pot fi procurate la băncile licențiate din Republica Moldova.

Băncile stabilesc în mod independent prețul de comercializare a bancnotelor/monedelor/seturilor de monetărie, care nu va depăși cu trei la sută prețul stabilit de Banca Națională a Moldovei.

 

4. Unde pot obține monede metalice de circulație cu caracter comemorativ de 10 lei?

Monedele metalice cu caracter comemorativ de 10 lei sunt disponibile pentru publicul larg la ghișeul Băncii Naționale și la băncile licențiate din Republica Moldova, inclusiv la subdiviziunile acestora.

Moneda poate fi obținută în schimbul bancnotelor sau al monedelor care să acopere valoarea nominală de 10 lei.

 

5. Sunt persoană fizică și vreau să schimb bancnote şi/sau monede necorespunzătoare circulației. Cum pot să fac acest lucru  şi care este comisionul aplicat?

Bancnotele şi monedele metalice necorespunzătoare circulației (uzate, deteriorate), dar autentice şi cu putere  circulatorie pot fi schimbate pe bancnote şi / sau monede metalice corespunzătoare circulației  la Banca Națională a Moldovei sau la băncile licențiate din Republica Moldova, inclusiv la subdiviziunile acestora.

Schimbul bancnotelor/monedelor necorespunzătoare circulației se efectuează conform Standardelor minime pentru verificarea calității bancnotelor şi monedelor metalice în moneda națională, prezentate în anexa 3 din Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCE al BNM nr. 78 din 11.04.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 133-141 art.585 din 27.04.18).

Schimbul bancnotelor/monedelor necorespunzătoare circulației se efectuează în sumă nelimitată şi fără perceperea comisionului de schimb sau a oricăror alte comisioane.

 

6. Unde pot efectua schimbul monedelor metalice pe bancnote şi viceversa şi care este comisionul aplicat?

Schimbul monedelor metalice pe bancnote și viceversa se efectuează prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova, după cum urmează:

  • bancnote corespunzătoare sau necorespunzătoare circulației, dar cu putere circulatorie pe monede metalice corespunzătoare circulației;
  • monede metalice corespunzătoare sau necorespunzătoare circulației, dar cu putere circulatorie pe bancnote corespunzătoare circulației.

Schimbul monedelor metalice pe bancnote şi viceversa se efectuează în sumă nelimitată şi fără perceperea comisionului de schimb sau a oricăror alte comisioane.

 

7. Care sunt acțiunile necesare a fi întreprinse în cazul depistării bancnotelor şi monedelor suspecte de a fi false?

În cazul depistării unei bancnote sau a unei monede metalice suspecte de a fi falsă (primite din rețeaua comercială etc.), sunteți obligați să informați imediat cel mai apropiat comisariat de politie.

Punerea în circulație a unei bancnote/monede despre care dvs. bănuiți că este suspectă de a fi falsă constituie o infracțiune. Bancnotele/monedele false nu au nicio valoare și nu se va elibera niciun fel de compensație în schimbul acestora.

 

8. Care sunt acțiunile întreprinse de bancă în cazul depunerii de către o persoană fizică și/sau juridică a unei bancnote suspecte de a fi false?

În cazul în care o persoană fizică și/sau juridică depune la bancă pentru schimb bancnote sau monede metalice suspecte de a fi false, acestea se retrag şi se remit Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova spre expertizare. Pentru însemnele monetare retrase, banca eliberează depunătorului un document confirmativ.

Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCE  al BNM nr. 78 din 11.04.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 133-141 art.585 din 27.04.18).