Cooperarea moldo-chineză în domeniul energiei regenerabile. Studiu de caz: parcul fotovoltaic de la Criuleni

În prezent, ecologia și a sursele de energie regenerabilă au devenit subiecte de importanță majoră în agenda politicii mondiale. Acest fapt este dictat de un șir de factori obiectivi, care indică faptul că activitatea umană aduce, în mod constant, daune mediului înconjurător, care în mod direct ne afectează pe fiecare dintre noi. Pe lângă aceasta, de menționat este și faptul că sursele de energie clasice, cum ar fi lemnul, cărbunele, petrolul sau gazele naturale au specificul de a se epuiza dar și de a fi utilizate în calitate de instrument politic de către țările în care acestea sunt extrase. Contextul creat determină statele să caute soluții alternative care vin să remedieze impactul problemelor de ordin ecologic prin utilizarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi cea a hidro, eoliană și solară. Dezvoltarea acestor direcții au o perspectivă benefică pe termen mediu și lung, care de asemenea, contribuie în mod direct și la ridicarea gradului de independență energetică. În cele ce urmează, prin prisma relațiilor economice între Republica Moldova și China, vom analiza cum această direcție este dezvoltată la noi, focusându-ne asupra unui caz concret, și anume a construcției parcului fotovoltaic de la Criuleni.

INIȚIATIVA BELT & ROAD ȘI PROIECTELE ENERGETICE CU CAPITAL CHINEZ

Pe parcursul ultimului deceniu, Inițiativa Belt & Road (BRI) constituie un element de bază al politicii externe al Chinei. Având proiecte realizate în 149 de țări, printre care se regăsesc și state europene cum ar fi Portugalia, Italia, Austria, Ungaria sau Polonia, BRI acoperă un spectru larg de domenii, începând de la proiecte de infrastructură terestră, maritimă, feroviară și terminând cu proiecte de infrastructură energetică.

Mai recent, în cadrul proiectelor chineze, se face observabilă tendința de a se reorienta spre sursele de energie regenerabile.

Respectiva idee este argumentată prin faptul că de la lansarea BRI din 2013 și până în prezent, se atestă înlocuirea surselor de energie tradițională prin cele ecologice regenerabile. Tendința respectivă a accelerat începând cu 2017, când doar 35% din investițiile BRI au fost destinate proiectelor hidro, solare și eoliene. Către 2020, această cifră a atins 56% din investițiile BRI. În sectorul energiei din surse regenerabile. Energia solară, eoliană și hidroelectrică și-au sporit considerabil ponderea totală în investițiile cu capital chinez.

COOPERAREA MOLDO-CHINEZĂ ȘI CONSTRUCȚIA PARCULUI FOTOVOLTAIC DE LA CRIULENI

După o serie de negocieri a unor proiecte de infrastructură discutate între Chișinău și Beijing în ultimii ani, cooperarea moldo-chineză a prins rezultate palbabile în domeniul energetic, prin construcția și darea în exploatare a parcului fotovoltaic de la Criuleni în anul 2022.

Parcurile fotovoltaice reprezintă sisteme care capteaza energia solara si o transforma în energie electrică prin intermediul celulelor solare, supranumite și fotovoltaice.

La 10 februarie 2022, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Republicii Moldova, Andrei Spînu și ambasadorul Republicii Populare Chineze, Yan Wenbin, au semnat Acordul de predare-primire a parcului fotovoltaic de 2,8 MW, construit în raionul Criuleni, cu sprijinul Guvernului Chinei.

Directorul parcului fotovoltaic de la Criuleni, Vasile Frunza, ne-a relatat despre istoricul realizării acestui proiect moldo-chinez, oferindu-ne un bogat material factologic cu referire la funcționarea și capacitatea de producție a energiei electrice a acestui parc. La baza construcției parcului fotovoltaic au stat 4 documente, și anume: Acordul privind cooperarea economică, și tehnică a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului Republicii Populare Chineze din 15.12.2011; Protocolul privind Proiectul asistat de Republica Populară China al Centralei Solare in Republica Moldova din 30.12.2016; Acordul lnternational dintre Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Populare Chineze și Consiliul raional Criuleni din 04.12.2017 și 06.06.2018 de punere în aplicare a centralei Solare și Acordul adițional de punere în aplicație a Centralei Solare în or. Criuleni din 02.01.2019.

Materialele necesare pentru realizarea proiectului respectiv au fost primite și depozitate în anul 2020, iar construcția propriu-zisă a durat timp de doar 6 luni, între 19.04.2021 și 15.10.2021. Parcul Fotovoltaic conține 7488 panele, ceea ce la momentul actual, îl face cel mai mare proiect de așa gen din Republica Moldova, iar personalul parcului este compus din 7 persoane angajate, care zilnic asigură funcționalitatea acestuia.

În ceea ce privește puterea de producere a energiei electrice, parcul este capabil să genereze în luna ianuarie 100-120 mii kW – luna considerată cu cea mai mică cantitate de raze solare, iar în luna iunie, luna considerată ca fiind cea mai bogată în raze solare – 500-530 mii kW.

Potrivit estimărilor, anual, parcul poate produce în jur de 4 mln kW, ceea ce ar aduce un profit aproximativ de 2,5 – 3 mln lei, care după acoperirea costurilor operaționale ale parcului, conform legislației, merg în bugetul raionului Criuleni. Potrivit dlui Frunza, la moment prețul la care este livrată energia electrică produsă în acest parc este de 1,26 lei pentru 1 kW, iar în rețea, energia electrică produsă este livrată la prețul de piață.

Procedura de livrare a energiei electrice către consumatorul final este complicată pentru producatorii mici și necesită perfecționarea anumitor mecanisme care sunt mai curând de ordin birocratic.

În cadrul vizitei de lucru la Criuleni din vara anului 2022, întreprinsă de prim-ministra Natalia Gavrilița, în care a fost vizitat și parcul fotovoltaic, dnei a comunicat despre acțiunile întreprinse de Executiv în această direcție. În acest sens, autoritățile continuă demersurile în privința creșterii capacităților alocate anterior energiei regenerabile în mixul energetic, mai exact a energiei fotovoltaice la tarif fix, majorând cota de la 70 MW la 170 MW. Eforturile Guvernului sunt orientate atât pentru asigurarea accesului la surse sigure de energie, cât și la menținerea nivelului de prețuri. Pe lângă aceasta, a fost simplificată procedura de obținere a autorizațiilor pentru racordare, instalare și admitere în exploatare a centralelor fotovoltaice pentru consumatorii casnici, iar la moment, se lucrează intens pentru a menține un preț scăzut pentru sursele tradiționale energetice[1]. Măsurile respective au scopul de a stimula investițiile în producția energiei regenerabile și de a motiva utilizarea pe larg a acesteia.

ENERGIA SOLARĂ – O POSIBILĂ SOLUȚIE PENTRU SECTORUL ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA?

Directorul parcului fotovoltaic de la Criuleni susține că în perspectivă, construcția în fiecare raion a asemenea parcuri poate diminua semnificativ dependența energetică a Republicii Moldova față de energia procurată din exterior și poate influența benefic asupra prețului final al energiei electrice pentru consumatori. În opinia sa, în Republica Moldova resursele naturale, în speță, energia solară, la moment sunt folosite la un nivel foarte scăzut, însă dacă în aceasta se va investi, în următorii 5-10 ani soarele și dar și vântul pot deveni o sursă importantă de energie care va contribui la asigurarea securității energetice a țării noastre.

Potrivit ambasadorului Chinei la Chișinău, Yan Wenbin, cooperarea în domeniul noilor energii dintre China și Republica Moldova a înregistrat rezultate preliminare. În viziunea sa, diversificarea surselor de energie, dezvoltarea și utilizarea energiei verzi sunt prioritățile actuale ale Guvernului Republicii Moldova. Potrivit oficialului „China este lider mondial în dezvoltarea noilor energii și prezintă avantaje remarcabile în ceea ce privește noile tehnologii energetice, calitate, capacitate de producție și cost. Nu există nicio îndoială că, în domeniul noilor energii, cooperarea dintre China și Republica Moldova are perspective largi, iar modalitățile de cooperare pot fi flexibile și diverse, precum comerțul, investițiile, producția în colaborare, transferul de tehnologie etc., ceea ce necesită o legătură permanentă și discuții între companiile din țările noastre”[1].

 

În Republica Moldova se atestă o creștere a numărului parcurilor fotovoltaice, printre care putem menționa parcul fotovoltaic din localitatea Sângera a municipiului Chișinău, care acoperă aproape 100 % din nevoile complexului de producere a medicamentelor Balkan Pharmaceuticals[2], parcul fotovoltaic din orașul Frunze din raionul Ocnița al companiei Lavender First[3] sau parcul fotovoltaic din satul Bilicenii Vechi din raionul Sângerei, care are capacitatea de a asigura cu energie electrică aproape 1000 de gospodării și este rezultatul inițiativei unor antreprenori locali.

Parcului fotovoltaic de la Criuleni nu doar că a lansat un trend în construirea acestora, dar și demonstrează eficacitatea panourilor solare în vederea generării energiei electrice, ceea ce este confirmat indirect și prin faptul că pe piața din Republica Moldova deja au apărut companii care comercializează și prestează servicii de instalare a panourilor solare și a echipamentului aferent pentru gospodăriile individuale.

Exemplul parcului fotovoltaic de la Criuleni, construit în rezultatul cooperării moldo-chineze, s-a dovedit a fi unul de succes, iar în contextul crizei energetice actuale, acesta devine unul atractiv și de interes. În viitorul apropiat, rămâne să urmărim cum va evolua situația din domeniul energiei regenerabile și dacă activitatea comună a Republicii Moldova și a Chinei se va materializa sub forma unor noi proiecte în această direcție, pentru a contribui în plus la asigurarea securității energetice a întregii țări.

Despre autor:

Sorin Șclearuc – absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, magistru în istorie. În prezent își continua studiile la doctorat în cadrul Școlii Doctorale Științe Umanistice a Universității de Stat din Moldova. Sorin Șclearuc este autor a mai multor articole științifice și note analitice.