Conferința internațională dedicată învățământului extrașcolar, ediția a II-a

Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova; Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis”, Oradea, România; Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, Republica Moldova; Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova; Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova; Facultatea de Științe ale Educației a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează în perioada 8-9 decembrie 2023 Conferința științifică cu participare internațională în domeniul învățământului extrașcolar: „EDUCAȚIA ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL EXTRAȘCOLAR: CONFIGURĂRI ȘI EXPERIENȚE, Ediția a II-a”.

Activitățile conferinței se axează pe abordarea aspectelor privind statutul, rolul, managementul, curricula educației și învățământului extrașcolar (EÎE), prezentarea și discutarea experiențelor de succes în domeniu, identificarea problemelor și oportunităților pentru dezvoltarea educației și învățământului extrașcolar, promovarea EÎE.

Conferința va servi drept platformă de comunicare și discuții pentru specialiștii interesați de educația și învățământul extrașcolar, care se va desfășura în format mixt:

  • la sediul Centrului Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 169, mun. Chișinău;
  • on-line – link-ul urmează a fi făcut public.

Pentru înregistrare, completați formularul de participare: https://forms.gle/kATXrRXAzJosnhvZ9 până în data de  01 decembrie 2023.

Expedierea lucrărilor în extenso se va realiza până în data de 01 februarie 2024, la adresa de  e-mail: metodica@artico.md

Lucrările vor fi publicate în colecția oficială a materialelor Conferinței cu ISBN.

Evenimentul va fi înregistrat pe: https://conferinte.stiu.md/event_page/774

De asemenea, articolele relevante vor fi publicate în Revista electronică „ARTICOle de bune practici în domeniul extrașcolar”.

Pentru mai multe detalii, accesați: http://artico.md/wp-content/uploads/2023/08/Conferinta-stiintifica-1.pdf

Traducere în engleză: http://artico.md/wp-content/uploads/2023/08/jpg2pdf.pdf

CONTACTE

Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO,

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 169

Tel: (+373) 69166748, (+373) 69361830, (+373) 69290041

E-mail: metodica@artico.md, Web: http://artico.md/resurse/