Cadrele didactice, inclusiv tinerii specialiști din sistemul educațional vor avea mai multe facilități și garanții sociale

Cadrele didactice, inclusiv tinerii specialiști din sistemul educațional vor avea mai multe facilități și garanții sociale. Prevederea se regăsește în modificările la Codul educației, aprobate în lectură finală de Parlament. 

Una dintre cele mai importante prevederi ale Codului ține de extinderea perioadei de acordare a indemnizației anuale pentru tineri specialiști din domeniul educației de la 3 la 5 ani. Implicit, va fi majorată suma indemnizațiilor acordate tinerilor specialiști – de la 120 de mii de lei la 200 de mii de lei, pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior, şi de la 96 de mii de lei la 160 de mii de lei, pentru absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar.

De asemenea, personalul didactic angajat în instituțiile publice de învățământ din mediul rural și din centrele raionale, inclusiv în UTA Găgăuzia, va beneficia, pe o perioadă de 5 ani de activitate de la începutul carierei, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică.

La nivelul învățământului general, va fi sporită calitatea serviciilor de asistență psihopedagogică, prin includerea acestora la categoria subdiviziuni structurale ale Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică.

Noile modificări la Codul educației introduc și noțiunea de Educație multilingvă. Acest concept va permite dezvoltarea competențelor de comunicare eficientă în limbile română și maternă ale elevilor care studiază în instituții cu limba de predare alta decât limba română. În acest scop, ministerul va elabora noi modele de plan de studii pentru aceste instituții de învățământ general, prin care se va oferi posibilitatea ca și alte discipline să poată fi studiate în limba română sau cea maternă. Acest lucru va fi posibil inclusiv datorită implementării Programului național privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale, inclusiv populația adultă, pentru anii 2023-2025, aprobat la începutul acestui an de Guvern.

Pentru nivelul învățământului superior vor fi introduse prevederi care vor crea premise de atragere în aulele studențești a practicienilor din domeniile militar, al artei, sportului și al tehnologiilor informaționale. În premieră, în cadrul instituțiilor de învățământ superior, va fi introdusă posibilitatea de realizare a învățământului dual.

Pentru a susține învățarea pe tot parcursul vieții, Guvernul va finanța din bugetul de stat activitățile de formare a adulților în domenii de importanță social-economică majoră. Totodată, descrierea calificărilor va fi adaptată la Cadrul european, ceea ce va facilita procesele de internaționalizare a educației și de recunoaștere a calificărilor pe plan internațional.

În total, intervențiile vizează mai mult de 50 la sută din textul legii cadru din domeniul educației, care vor contribui semnificativ la modernizarea prevederilor normative actuale și vor constitui un punct de pornire pentru reglementările ulterioare promovate de către Ministerul Educației și Cercetării.