Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează lansarea “Calendarului Național 2024”. Evenimentul va avea loc pe 16 ianuarie

În cadrul suitei de evenimente prilejuite de celebrarea Zilei Naționale a Culturii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează lansarea Calendarului Național 2024. 

Calendarul Național are un caracter enciclopedic, însumând o serie de nume de referință din domeniul științei, culturii și artei, personalități reprezentative din Republica Moldova și din întreg spațiul românesc (în special din Țara Moldovei și din România întregită), precum și din cultura și civilizația universală. 

Printre figurile notorii cuprinse în prezenta ediție se regăsesc: Iurie Canașin, sculptor și grafician, doctor în filozofie, profesor universitar, care marchează 85 de ani; Ion Costaș, general și erou de război, primul ministru al afacerilor interne și al apărării din Republica Moldova – 80 de ani; Vasile Șoimaru, economist, doctor în economie, conferențiar universitar, publicist, fotograf, monografist, politician, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova – 75 de ani; Anatol Petrencu, istoric, specialist în istoria contemporană a românilor și istoria universală, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, politician, blogger – 70 de ani; Ion Eremia, istoric, specialist în istoria medievală a românilor, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, cercetător științific – 70 de ani ș.a. 

Sunt comemorați, de asemenea, oameni de cultură, politicieni, cărturari etc., omagiați în anul 2024, care au contribuit substanțial la dezvoltarea literaturii, artei, științei românești și universale: Dosoftei, teolog, cărturar, poet, traducător, mitropolit al Moldovei – 400 de ani de la naștere; Petru Kunițki, protoiereu, slujitor al Bisericii Ortodoxe și al învățământului religios, primul rector al Seminarului Teologic din Chișinău – 250 de ani de la naștere; Ioan Mihaly de Apșa, istoric, jurnalist și om de cultură român, militant pentru drepturile românilor din Maramureș – 180 de ani de la naștere; Alexandru Marghiloman, jurist român, prim-ministru al României, artizan al României întregite – 170 de ani de la naștere; Mihai Volontir, actor de teatru și film, regizor, interpret de muzică, Artist al poporului, Cavaler al „Ordinului Republicii”, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova – 90 de ani de la naștere; Ion Aldea-Teodorovici, compozitor și interpret de muzică ușoară, Artist emerit – 70 de ani de la naștere ș.a.      

Sunt consemnate, în mod special, evenimente de importanță istorică, precum: 35 de ani de la adoptarea legislației cu privire la limba română și grafia latină, 30 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova ș.a. 

„Calendarul Național 2024” trece în revistă:

• Aniversările unor instituții de cult și de cultură: Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bălți (100 de ani) și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” (80 de ani); 

• aniversările instituțiilor de învățământ: Universitatea Tehnică a Moldovei (60 de ani), Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău (160 de ani) și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău (80 de ani);

• aniversările publicațiilor periodice „Literatura și arta” (70 de ani) și „Moldova suverană” (100 de ani) ș.a.

În cele 355 de pagini, lucrarea cuprinde descrierea a peste 1000 de date memorabile, distribuite pe luni,prezintă informații despre mai mult de 600 de evenimente naționale și internaționale aniversare, comemorative, profesionale și sărbători care vor fi celebrate în anul 2024. 

Echipa de autori: Elena BARBOS-BALINSCHI, Maria S. CIOBANU, Elena HARCONIȚA, Ana STRUȚĂ.

Colegiul de redacție: acad. Andrei EȘANU (președinte), Iurie COLESNIC (vicepreședinte), Elena PINTILEI, director BNRM, dr. Iulian FILIP, dr. Ion Valer XENOFONTOV, dr. Maxim Melinti, Elena BALINSCHI (secretar). 

Coordonator de ediție: Veronica BORȘ.

Evenimentul cultural va avea loc la 16 ianuarie 2024, ora 14.00, în Sala de conferințe „A. Rău”, etajul I, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).