Anunț de participare la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE” din noiembrie 2024

Universitatea de Stat din Moldova organizează, în zilele de 7-8 noiembrie 2024, Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Evenimentul științific va avea loc în format mixt, fiind invitați să participe cadrele științifico-didactice, cercetătorii și doctoranzii Universității de Stat din Moldova, precum și reprezentanții altor instituţii naționale și internaționale.

Limbile de comunicare ale manifestării sunt: română, engleză, franceză, rusă. Participarea la conferință se va efectua pe Secțiuni/Ateliere prin comunicări orale, cu prezența fizică sau online (pentru participanții din afara țării), precum și prin prezentarea de postere, și anume:

– Biologie şi Ecologie;

– Geoștiințe și Silvicultură;

– Chimie şi Tehnologie Chimică;

– Matematică şi Informatică;

– Fizică și Inginerie;

– Istorie și Arheologie;

– Filosofie și Antropologie;

– Litere;

– Drept penal;

– Drept public;

– Reglementările și mecanismele legale la nivel național și european pentru asigurarea respectării drepturilor omului și pentru rezolvarea alternativă a disputelor;

– Drept internațional;

– Drept privat;

– Drept procedural;

– Drept penal;

– Ştiinţe Economice;

– Jurnalism, comunicare, multimedia;

– Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative;

– Psihologie;

– Monitorizarea continuă a curriculumului școlar în funcție;

– Științe ale Educației;

– Sociologie și Asistență Socială;

– Educație fizică – între tradițional și modern.

Fiecare participant poate fi autor sau coautor la cel mult 2 lucrări. Lucrările perfectate conform cerinţelor, vor fi recepționate în versiune electronică la adresa de e-mail: cercetareusm@gmail.com, cu indicarea secțiunii/atelierului conferinței.

Perioada de recepționare a lucrărilor este 7 mai – 28 iunie 2024.

Participarea la eveniment și publicarea materialelor nu presupune achitarea unei taxe.

Alte detalii despre eveniment pot fi găsite pe pagina evenimentului https://cercetare.usm.md/?page_id=6481