A fost lansat cel de-al doilea volum al culegerii de articole „Descoperim Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova”

În Muzeul de Antichități „Tudor Arnăut” a avut loc ceremonia de lansare a celui de-al doilea volum al culegerii de articole „Descoperim Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova”, o publicație apărută la inițiativa dr. Mihail Băț cu contribuția studenților săi masteranzi de la programul Managementul Patrimoniului Cultural al USM, care are scopul de a promova patrimoniul cultural ascuns și de a oferi o platformă de lansare pentru tinerii cercetători din acest domeniu.

Au luat cuvânt dr. Sergiu Matveev, directorul Centrului de Management al Patrimoniului Cultural, editorii dr. Mihail Băț și drd. Dumitru Condrea, cât și Irina Badiuc (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei), autoarea unuia dintre cele opt articole din culegere, având în vizor obiecte de patrimoniu, în special din colecții de familie sau personale, rămase până acum inedite.

Aceștia au subliniat importanța acestui proiect editorial pentru viitorul culturii, nu numai așa cum este iradiată ea din vatra universitară, ci și în context național, fiindcă demersul de a dezvolta mesajul cultural de la „istoria unei regiuni” la „istoria unui obiect” sau „a unei familii” îl apropie de interesele consumatorului local de cultură, una dintre provocările societății din Republica Moldova.

În final, din partea invitaților, dr. Ion Xenofontov a adus cuvinte de laudă pentru efortul depus până acum și a evocat așteptările înalte pe care le are comunitatea față de viitoarele volume ale publicației.