A fost aprobat programul național „Diaspora”, pentru anii 2024 – 2028

Programul național „Diaspora”, pentru anii 2024 – 2028, a fost aprobat de Executiv. Documentul va contribui la consolidarea legăturii statului cu diaspora și transformarea acestei colaborări într-un factor de progres pentru Republica Moldova.

Programul prevede crearea unei unități de suport pentru cetățenii Republicii Moldova la revenirea în țară și stimularea implicării diasporei în diferite domenii. De asemenea, urmează a fi dezvoltat un mecanism de revenire și angajare a absolvenților și studenților moldoveni din universitățile străine. 

Până în anul 2028, Guvernul își propune să îmbunătățească calitatea proiectelor și inițiativelor din țară prin valorificarea expertizei și cunoștințelor cetățenilor noștri din diasporă, fapt care va conduce la creșterea competitivității și inovației în diferite sectoare.

Programul mai include un Plan de acțiuni care stabilește obiectivele pe termen mediu și activitățile ce urmează a fi realizate la nivel național pentru implicarea activă a membrilor diasporei în implementarea politicilor publice.