LANSARE DE CARTE: EDIȚII JUBILIARE consacrate aniversării a 70-a de la nașterea academicianului Gheorghe DUCA

Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și Institutul de Chimie organizează lansarea de cărți jubiliare dedicate aniversarii a 70-a de la nașterea academicianului Gheorghe DUCA, care se va desfășura luni, 28 februarie 2022, începând cu ora 14.00.  

În cadrul evenimentului vor fi lansate două lucrări jubiliare: 

  • Monografia Chimie ecologică: istorie și realizări; 
  • Academician Gheorghe DUCA. Biobibliografia. 

Şedinţa se va desfăşura în format mixt cu participarea, după cum urmează: 

1. Cu prezenţă fizică, în Sala Senatului USM – organizatorii; 

2. Cu participare on-line – invitații la eveniment.