Studenții de la Facultatea de Fizică și Inginerie, participanți la studiul influenței eclipsei solare asupra TERREI

Un grup de studenți de la Facultatea de Fizică și Inginerie, specialitățile Fizică și Inginerie și managementul calității, ghidat de către conferențiarul universitar Petru LOZOVANU, a efectuat măsurări pentru determinarea variației accelerației căderii libere, pe perioada Eclipsei de Soare din 04 decembrie 2021, în intervalul orelor 7.00-11.00, cu ajutorul pendulului Foucault, cu lungimea de 19,547 m și masa de 154 kg, amplasat în blocul IV de studii al Universității de Stat din Moldova.

A fost măsurată perioada oscilațiilor cu amplitudine mică a pendulului la interval de 10 min. în două direcții, reciproc perpendiculare. După prelucrarea datelor, au fost obținute valorile accelerației căderii libere pe perioada eclipsei. Specific pentru această eclipsă, a fost traseul de deplasare în direcția est-vest. În cazul majorităţii eclipselor, deplasarea este de la vest la est. O astfel de inversare este posibilă doar în regiunile polare. Orele începutului fazelor și sfârșitului eclipsei sunt prezentate în Tabelul 1.

 Eveniment Ora locală
Începutul eclipsei parțiale 07:29:16
Începutul eclipsei complete 09:00:04
Eclipsa maximă 09:33:26
Sfârșitul eclipsei complete 10:06:32
Sfârșitul eclipsei parțiale 11:37:26

Din analiza rezultatelor măsurărilor efectuate și compararea lor cu rezultatele analogice din anii precedenți, obținute în cazul eclipselor de Soare, măsurate direct în umbra eclipsei s-a constatat că Eclipsa totală de Soare, din regiunea polară de sud din 4 decembrie 2021, a avut o influență gravitațională minimă în emisfera de nord (or. Chișinău), cu variația valorilor accelerației căderii libere în limitele erorii măsurărilor. În tabelul 2 sunt prezentate eclipsele vizibile în Republica Moldova în perioada 2022-2024.

Eclipse vizibile în Moldova Vizibile la nivel mondial
16 mai 2022 — Eclipsă de Lună — penumbră Europa de Sud/Vest, Asia de Sud/Vest, Africa, mare parte din America de Nord, America de Sud, Pacific, Atlantic, Oceanul Indian, Antarctica
25 octombrie 2022 — Eclipsă parțială de Soare Europa, Asia de Sud/Vest, Africa de Nord/Est, Atlantic
5 mai 2023- Eclipsă de Lună — penumbră  Europa de Sud/Est, mare parte din Asia, Australia, Africa, Pacific, Atlantic, Oceanul Indian, Antarctica
28–29 octombrie 2023- Eclipsă parțială de Lună Europa, Asia, Australia, Africa, America de Nord, Nord/Estul Americii de Sud, Pacific, Atlantic, Oceanul Indian, Arctica, Antarctica
18 septembrie 2024- Eclipsă parțială de Lună Europa, Asia de Sud/Vest, Africa, America de Nord, America de Sud, Pacific, Atlantic, Oceanul Indian, Arctica, Antarctica

Eclipsele totale de Soare prezintă un interes deosebit în cazul cercetărilor în domeniul fizicii Soarelui, deoarece în fază maximă, discul Soarelui este acoperit complet și sunt create condiții pentru studiul coroanei solare, a exploziilor şi a protuberanţelor solare, care pot fi filmate şi fotografiate.

În diverse domenii de cercetare teoretice și practice este important studiul influenței gravitaționale a pozițiilor reciproce ale corpurilor cerești asupra Terrei. Din considerentele că în fază maximă a eclipsei de Soare, Pământul, Luna și Soarele se află pe aceeași axă, rezultanta forțelor gravitaționale în punctele din umbra de pe suprafața Pământului are valori maxime.

În anul 2021 au avut loc următoarele eclipse: eclipsa totală de Lună din 26 mai — zona de vizibilitate — Asia, Australia, Pacific, America; eclipsa inelară de Soare din 6 iunie — zona de vizibilitate — America de Nord, Europa, Asia, Canada, Groenlanda; eclipsa parțială de Lună din 19 noiembrie — zona de vizibilitate — America, Europa, Asia, Australia, Pacific și ultima din acest an — eclipsa totală de Soare, a 14-a din secolul XXI, a fost observată la 4 decembrie — vizibilă în  Antarctica, Sudul Africii și Sudul Atlanticului.

Este îmbucurător faptul că studenții USM, de la Facultatea de Fizică și Inginerie, specialitățile: Fizică și Inginerie și managementul calității manifestă interes sporit nu numai pentru cursurile, seminarele, laboratoarele ce fac parte din curriculă, ci se implică activ și în studii de cercetare. Rezultatele științifice ale cercetărilor efectuate de studenții de la Facultatea de Fizică și Inginerie, sub conducerea conferențiarului universitar Petru LOZOVANU, vor fi publicate într-o prestigioasă revistă de specialitate.