Lansarea proiectului Twinning cu scopul consolidării supravegherii riscurilor în sectorul financiar al Republicii Moldova

Pe 18 ianuarie a avut loc evenimentul de lansare a proiectului de Twinning pentru a consolida supravegherea, guvernanța corporativă și gestionarea riscurilor în sectorul financiar al Republicii Moldova. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și va fi implementat timp de doi ani.

Instituțiile partenere ale UE, care vor oferi sprijini Banca Națională a Moldovei (BNM) și Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) în cadrul proiectului Twinning, sunt Banca Națională a României, Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos și Banca Centrală a Lituaniei, în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România.

Cu un mesaj de deschidere a evenimentului a venit guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu:

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu

„Proiectul pe care îl anunțăm astăzi are scopul de a consolida supravegherea, guvernanța corporativă și gestionarea riscurilor în sectorul financiar al Republicii Moldova.  Twinning este un instrument excelent de asistență pentru dezvoltarea capacităților instituționale și un sprijin important în procesul de avansare a reformelor. Pot să afirm acest lucru, deoarece proiectul Twinning anterior, de consolidare a capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare, a fost un proiect de succes… De data aceasta, asistența Twinning nu se va limita doar la sistemul bancar, dar va include și alte domenii-cheie cu impact pozitiv asupra economiei și a populației în general”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea Republicii Moldova în implementarea unor reforme legate de Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova /Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și Agenda de Asociere.

Președintele parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu

La rândul său, președintele parlamentului, Igor Grosu, a declarat: „Un sistem financiar sigur, stabil, dezvoltat și transparent, supravegheat calitativ, este absolut indispensabil pentru o economie sănătoasă și orice decizie luată aici, la BNM, sau la CNPF, are repercusiuni directe asupra tuturor antreprenorilor și cetățenilor. Din partea noastră, a Parlamentului Republicii Moldova, vă asigurăm că acum în Moldova există voință politică pentru reforme necesare, în beneficiul cetățenilor și al antreprenorilor… Vă asigur de angajamentul nostru ferm, și al meu personal, în promovarea reformelor mult necesare și mult așteptate din sectorul financiar.”

Proiectul Twinning prevede, între altele, fortificarea și diversificarea instrumentelor de supraveghere macroprudențială, îmbunătățirea reglementării și supravegherii serviciilor de plată și a infrastructurilor pieței financiare, precum și asigurarea condițiilor necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Zona unică de plăți în euro (SEPA).

„Uniunea Europeană se angajează să susțină reformele structurale care aduc beneficii de impact pentru Republica Moldova, cetățenii săi și comunitățile de afaceri. Sectorul financiar al țării a fost afectat semnificativ de frauda bancară din 2014. Acest lucru a fost cauzat de un cadru legal și de guvernanță insuficient de puternic al sectorului, corupție la nivel înalt și interese personale. Cu sprijinul acestui proiect de înfrățire al UE, instituțiile partenere din Republica Moldova vor primi asistență pentru gestionarea adecvată a aspectelor din sectorul financiar, inclusiv evaluarea riscurilor financiare, combaterea spălării banilor și, de asemenea, luarea de măsuri pentru aderarea la SEPA. Acest lucru va avea un impact pozitiv semnificativ asupra dezvoltării economice a țării”, a menționat ambasadorul Jānis Mažeiks, șeful Delegației UE în Republica Moldova.

Un alt partener crucial al proiectului Twinning este Banca Națională a României, guvernatorul băncii Mugur Isărescu a venit și el cu un discurs:

Mugur Isărescu guvernatorul Băncii Naționale a României

„Actualul proiect de Twinning are o sferă largă de cuprindere, nu doar pentru sectorul bancar, ci și pentru piața financiară din Republica Moldova. Acesta vizează beneficii atât pentru Banca Națională a Moldovei, cât și pentru Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova, prin consolidarea capacităților instituționale și a guvernanței, precum și prin dezvoltarea cadrului de reglementare, de supraveghere a cadrului operațional pentru funcționalitate sporită. Cu acest prilej, aduc deplină recunoștință partenerilor noștri – De Nederlandsche Bank, Lietuvos Bankas, precum și Autorități de Supraveghere Financiară din România și Autorități Naționale pentru Protecția Consumatorilor din România”.

Președintele băncii centrale a Regatului Țărilor de Jos, Klaas Knot

În discursul său, președintele băncii centrale a Regatului Țărilor de Jos, Klaas Knot, a menționat: „Astăzi noi marcăm lansarea unui proiect, care are drept scop, consolidarea sectorului financiar al Republicii Moldova și ca parteneri de durată a BNM, noi împreună cu colegii din România și Lituania  vom depune efort în consolidarea prin acest proiect a băncii dar și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare și să aliniem funcțiile și operațiunile acestora la standardele și reglementările europene, dar obiectivul final nu este doar acesta, avem drept scop de a îmbunătăți stabilitatea, funcționalitatea și încrederea în sistemul financiar”.

Asistența proiectului va fi acordată și pentru consolidarea capacității organizațiilor de asigurări și de creditare nebancare prin alinierea cadrului de reglementare național la cel aplicabil în Uniunea Europeană.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație al CNPF, Vitalie Lemne

Vicepreședintele Consiliului de Administrație al CNPF, Vitalie Lemne, a afirmat că „pe durata implementării proiectului, partenerii europeni și cei moldoveni, cu sprijinul UE, vor lucra împreună pentru a dezvolta un cadru eficient de reglementare și supraveghere a pieței financiare în conformitate cu acquis-ul și cele mai bune practici ale Uniunii Europene pentru a asigura aplicarea legislației aferente în mod corespunzător în scopul monitorizării și supravegherii prudențiale a instituțiilor financiare nebancare și menținerii stabilității financiare”.

Domeniile de asistență în cadrul proiectului sunt:

– Întărirea cadrului macroprudențial pentru a face față riscurilor sistemice;

– Elaborarea și implementarea unui nou cadru legal privind supravegherea sectorului de asigurări și asigurări de răspundere civilă auto, aliniat la acquis-ul Uniunii Europene;

– Elaborarea și implementarea unui nou cadru juridic care să consolideze supravegherea organizațiilor de creditare nebancare;

– Revizuirea, dezvoltarea și îmbunătățirea reglementărilor interne ale BNM privind activitățile de monitorizare a infrastructurii pieței financiare și a serviciilor de plăți;

– Alinierea legislației și a cadrului de reglementare din Republica Moldova la cerințele schemelor zonei unice de plăți în euro (SEPA) și pregătirea procedurii de solicitare a aderării la SEPA în calitate de membru non-SEE (Spațiul Economic European).

Anterior, în perioada 2015-2017, BNM a beneficiat de un proiect Twinning pentru consolidarea capacității sale în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor UE, iar CNPF a beneficiat de un proiect Twinning pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților sale operaționale și instituționale în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a pieței de capital, a fondurilor de investiții, a companiilor de asigurări, a asociațiilor de economii și împrumut și a fondurilor de pensii.

***Acest material a fost realizat în cadrul Cursului de Jurnalism Economic care este implementat de către Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Camera de Comerț Americană din Moldova, cu susținerea financiară a Ambasadei SUA în Republica Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat poziția partenerilor donatori.

 

AUTOR: Ludmila Hițuc