La Universtiatea de Stat din Moldova a fost dat start programului de master „Studii de securitate națională”

Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova a lansat noul program de master „Studii de securitate națională”. Inițierea acestui program de master reprezintă rodul colaborării între Serviciul Informațional de Securitate al Republicii Moldova, prin intermediul Institutului Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” (INIS SIS RM) și Universitatea de Stat din Moldova. 

foto: usm.md

La evenimentul de deschidere au participat rectorul USM, conf. univ., dr. Igor Șarov; directorul SIS Alexandr Esaulenco; rectorul INIS, conf. univ., dr. Vitalie Sîli; decanul FRIȘPA, conf. univ., dr. Alexandru Solcan, cadre didactice și masteranzii din cadrul programului SNS.

Directorul SIS Alexandr Esaulenco a menționat că lansarea programului de master în domeniul studiilor de securitate națională în ajunul aniversării a 30 de ani de la crearea organelor securității naționale ale Republicii Moldova este un eveniment de amploare. „Securitatea națională reprezintă una dintre cele mai importante valori, iar cunoașterea proceselor ce au loc în acest domeniu, identificarea riscurilor și vulnerabilităților de securitate națională trebuie să reprezinte o prioritate pentru instituția pe care o reprezintă”. 

Rectorul USM, conf. univ., dr. Igor Șarov a felicitat toți actorii implicați în demararea acestui proiect de colaborare, care s-a materializat printr-un program de master, atât de necesar pentru acest segment de piață a muncii din Republica Moldova. „USM dispune de infrastructura necesară, corpul profesoral care va participa la instruirea masteranzilor, este format din profesori cu o pregătire înaltă în domeniul studiilor de securitate, fapt ce va asigura un nivel calitativ corespunzător al pregătirii specialiștilor pe acest palier”.

Rectorul INIS, conf. univ., dr. Vitalie Sîli a apreciat importanța programului de master în domeniul studiilor de securitate națională. „Securitatea națională, este una din cele mai importante valori sociale, necesită eforturi și mijloace substanțiale pentru asigurarea și protejarea acesteia, iar activitatea practică a organelor specializate în acest sens este dificil de realizat fără un suport teoretic și metodologic corespunzător”.

Decanul FRIȘPA, conf. univ., dr. Alexandru Solcan și-a exprimat satisfacția că programul de master „Studii de securitate națională”, lansat în acest an de studii, s-a bucurat de un mare interes în rândul potențialilor beneficiari. Masteranzii înscriși la acest program au fost îndemnați să manifeste o atitudine conștiincioasă față de studiile respective, să se implice activ în asimilarea cunoștințelor și diversificarea lor, dar și în efectuarea unor proiecte de cercetare cuprinzătoare și aprofundate și să obțină realizări frumoase și rezultate meritorii spre binele Patriei.

Programul de master „Studii de securitate națională” se adresează tinerilor specialiști, care activează în cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale, ordinii publice și apărării, ori ai altor instituții, organizații sau întreprinderi de stat din sfera de autoritate specificată, reieșind din prevederile legale, din natura activităților pe care le desfășoară ori din specificul sarcinilor asumate voluntar. De asemenea, acest program de master este orientat, îndeosebi, absolvenților facultăților de științe politice/relații internaționale/drept/administrație publică/relații economice internaționale, care doresc să-și completeze, diversifice sau focalizeze pregătirea profesională, precum și absolvenților INIS interesați de aprofundarea cunoștințelor, printr-o pregătire inter- și transdisciplinară.