Baza de practici a USM din satul Bădragii Vechi, raionul Edineț, fără infrastructură. Urmează reabilitarea

Reabilitarea bazelor de practici reprezintă o prioritate a Universității de Stat din Moldova. Rectorul USM conf. univ., dr. Igor Șarov, însoțit de prorectorul pentru digitalizare Sergiu Corlat, decanul Facultății de Biologie și Pedologie, conf. univ., dr. Vitalie Sochircă, directorul ARBORETUM.LIVE Alexandru Sainsus și o echipă de profesori și experți în domeniul mediului, geografiei și agriculturii ecologice, au realizat o vizită de lucru la Baza de practici a USM din satul Bădragii Vechi, raionul Edineț, se menționează pe portalul usm.md.

foto: usm.md

Vizita a fost axată pe documentarea stării Bazei de practici, a imobilelor, infrastructurii și terenului aferent, precum și pe discutarea și analizarea posibilelor acțiuni orientate spre îmbunătățirea managementului bazei.

Rectorul USM a solicitat informațiile și opiniile referitoare la procesul de gestionare a bazei până la moment, precum și viziunea Facultății de Biologie și Pedologie și a experților invitați referitoare la viitorul acestui patrimoniu important al USM, focalizată pe asigurarea unei dezvoltări sustenabile.

Urmare a vizitei la fața locului, cei prezenți au evocat diferite opinii cu privire la punctele tari și oportunitățile legate de Baza de practici, dintre care menționăm: poziționarea geografică foarte reușită a bazei chiar pe malul stâng al Prutului; prezența unor ecosisteme naturale variate și originale în proximitate (regiunea Toltrilor Prutului, valea Prutului etc.), dar și a unui potențial cultural-istoric valoros, acestea fiind relevante pentru realizarea unor aplicații pe teren cu studenții de la USM, în primul rând de la specialitățile Biologie, Geografie, Ecologie, Silvicultură și grădini publice, dar și de la Istorie ș.a.

foto: usm.md

De asemenea, a fost constatată starea nesatisfăcătoare a infrastructurii bazei, utilizarea ineficientă a terenului adiacent, lipsa unui plan de management durabil ș.a.

Drept rezultat al vizitei, au fost stabilite următoarele acțiuni care urmează a fi realizate: elaborarea unui plan de management al Bazei de practici de către conducerea Facultății de Biologie și Pedologie; sintetizarea propunerilor de proiecte de dezvoltare sustenabilă a bazei, cu identificarea unor surse de finanțare, mai scrie sursa citată.