SALON DE ARTĂ: Alexei COLÎBNEAC, 80 de ani de la naștere 50 de ani alături de revistele pentru copii și tineret „ALUNELUL” și „NOI”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită doritorii la o nouă întâlnire în cadrul Salonului de Artă, sărbătoare a spiritului și a culorilor, vernisarea expoziției personale aniversare de ilustrații și gravuri a Maestrului Alexei Colîbneac, pictor, grafician, profesor universitar.

Expoziția cuprinde 33 de lucrări, dintre care 15 sunt ilustrații alecopertelor revistelor „ALUNELUL” și „NOI”, dar și a unor opere ale scriitorilorși poeților din literatura română și universală, elaborate în diferiți ani deactivitate. 18 lucrări sunt părți componente ale linogravură „Căderea în păcat”, o lucrare unică în felul ei, concepută în anul 1970 la Sankt Petersburg (Rusia), ca „o încercare de a comenta în limbaj plastic noțiunea de„cădere în păcat” și, drept consecință a acestei „căderi”, complexul vinovățieice afectează, în mod frecvent, una din tainele lumii și anume taina zămisliriivieții”.

În vizorul publicului este expusă și o expoziție de documente (monografii, enciclopedii, albume, reproduceri, pliante, cărți poștale, ediții periodice, filatelie) din colecțiile BNRM, ce reflectă domeniile de activitate atât didactică, cât și creativă/artistică ale artistului plastic Alexei Colîbneac, care a ajuns la o aniversare solidă – 80 de ani de la naștere.

Alexei Colâbneac activează în mai multe domenii: grafică de carte, grafică unicat, pictură de şevalet și artă monumentală. A realizat grafică de carte pentru cărțile lui Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Spiridon Vangheli, Nicolae Dabija, Ion Druță etc. A realizat și o serie de portrete ale unor maeștri ai condeiului: Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Vasile Alecsandri ș.a. A avut numeroase expoziții în țară și peste hotare. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova (1971), membru al Asociației Internaționale a Artiștilor Plastici UNESCO, Paris (1994) și membru al Uniunii de Creație a Artiștilor Plastici din Federația Rusă (1995). În 2003 a devenit membru al Academiei Ortodoxe Ruse a Științelor și Artelor. Alexei Colîbneac a realizat coperta pentru Calendarele Naţionale, alte ediţii importante elaborate de Biblioteca Naţională, care a realizat şi o bibliografie despre activitatea graficianului.  Omul de cultură deţine numeroase titluri şi distincţii, lucrările lui Alexei Colîbneac se află în patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, la Galeria „Tretiacov” din Moscova, Muzeul „Nakamura” din Japonia, alte centre culturale din lume. 

Expoziția poate fi vizitată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, blocul II, etajul 1, sala de lectură Colecția de Arte și Hărți (str. 31 august 1989, 78) începând cu data de 5 decembrie 2023 până la 25 ianuarie 2024. 

Evenimentul de vernisare v-a avea loc la 5 decembrie 2023, ora 15.00, sala de lectură Colecția de Arte și Hărți, blocul II, etajul 1 (str. 31 august 1989, 78