Facultatea de Arte Frumoase, USM, anunță înscrierea la studii

În atenția studenților, masteranzilor și doctoranzilor USM. Facultatea de Arte Frumoase înmatriculează studenții, pentru a completa grupele la urmăroarele secții:

– Regie și măiestrie actoricească;
– Coregrafie dans popular, dans sportiv și dans modern;
– Artă decorativă;
– Dirijat coral;
– Canto estradă;
– Secția orchestrală;
– Etnofolclor.

Doritorii sunt așteptați la decanatul facultății sau sunați la numărul de telefon: 022279912.