Dialog și parteneriate între universitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Rectorul USM, întrevedere cu ministrul român al Educației, Ligia Deca

Ligia DECA, Ministrul Educației din România, a vizitat Universitatea de Stat din Moldova, având discuții cu administrația universității despre cooperarea în domeniul învățământului superior cât și despre posibilitățile de implementare a unor parteneriate ce ar spori calitatea în domeniul educației și cercetării.

La ședință au fost prezenți prorectorul USM, Aurelia HANGANU, Secretarul de stat al Ministerului Educației din România, Gigel PARASCHIV, Secretarul de stat al MEC, Sergiu GURIN, Reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării al RM și reprezentanți ai Ambasadei României în RM.

Rectorul, Igor ȘAROV a remarcat contribuția universității în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, menționând proiectele de dezvoltare ce sunt în derulare la USM, trasând anumite obiectivele clare pe care universitatea le are de atins. „Avem multe de învățat pentru îmbunătățirea sistemul de învățământ superior, sporind interesul tinerilor pentru studii de calitatea ce le-ar asigura un viitor prosper” a declarat Igor ȘAROV.

Scopul vizitei este inițierea unor acorduri de parteneriate de perspectivă ce ar întări dialogul dintre universitățile de pe cele două maluri ale Prutului, prin schimburi de experiență pentru cadre didactice, studenți și cercetători, întărind relațiile de parteneriat deja existente.

Universitatea de Stat din Moldova își exprimă recunoștința Guvernului României pentru toate proiectele de dezvoltare implementate la USM, manifestând mereu deschidere pentru sporirea calității învățământului superior din țară.