Campusul USM devine tot mai modern. Studenții și profesorii de la Facultatea Biologie și Geoștiințe vor activa într-o sală dotată cu cele mai noi echipamente IT

Modernizarea și dotarea cu echipamente a sălilor de studii a Universității de Stat din Moldova continuă. Astfel, studenții și cadrele didactice de la USM Biologie și Geoștiințe vor studia într-un alt spațiu dotat cu echipamente IT moderne, în cadrul Proiectul Învățământul Superior din Moldova, coordonat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și implementat la USM prin subproiectul „Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice (EDUCLAS)”.

Prima activitatea în spațiul renovat a fost ședința membrilor Consiliului Facultății de Biologie și Geoștiințe, la care au fost abordate subiecte legate de bilanțul anului universitar 2023-2024 și perspectivele pentru anul universitar următor, inclusiv campania de admitere 2024.

Decanul facultății, Vitalie Sochircă a evocat cele mai importante realizări ale colectivului profesoral, cercetătorilor și studenților, fiind aprobate și rapoartele de activitate ale departamentelor academice și Comisiei de Asigurare a Calității.

Sala de studii renovată se încadrează în șirul de spații educaționale și de cercetare modernizate în ultimii doi ani la facultate, de rând cu sălile de laborator 115, 117, 122-124 ale Centrului de Genetică Funcțională, precum și aula 332 „Academician Simion Mehedinți” – renovată cu suportul generos al Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.