decembrie 3, 2021

Unda Liberă

un nume cunoscut cu un nou conținut

Săptămâna limbii italiene în lume – eveniment desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova

3 min read

În cadrul Săptămânii limbii italiene în lume, ediția a XXI-a, la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova a avut loc, sub genericul Limba latină – limbă vie, un eveniment consacrat unei limbi clasice care mai bine de două milenii își păstrează vitalitatea. Pentru că limba italiană, asemeni limbii române, este legată prin rădăcinile sale de limba latină, întâlnirea a fost, întâi de toate, un prilej de a vorbi despre rolul limbii latine în cultura celor două popoare.

Prezentă la deschiderea evenimentului, prorectorul USM dr. hab., conf .univ. Aurelia Hanganu a subliniat că o astfel de întâlnire este o ocazie deosebită de a readuce în atenția publicului subiectele ce țin de latinitate în general și de romanitate în special. Universitatea de Stat din Moldova nu a fost aleasă întâmplător pentru desfășurarea evenimentului. USM oferă prin programele sale studierea mai multor limbi romanice și deci se vrea un centru de difuzare a latinității în societatea noastră. În același timp, prorectorul Aurelia Hanganu și-a exprimat regretul că limba latină se studiază tot mai puțin chiar și la facultățile USM.

E.S. Lorenzo TomassoniAmbasadorul Italiei în Republica Moldova a evidențiat rolul limbii latine pentru sistemul educațional, subliniind strânsa legătură între limbile latină și italiană și a accentuat faptul că latina rămâne să fie și un instrument de cultură, și un instrument de lucru pentru anumite profesii, și, în sfârșit, un instrument de a accede la opera lui Dante Alighieri.

Invitatul special Renato Rea, primarul orașului Arpino (Italia), a vorbit despre concursul internațional de limbă și literatură latină Certamen Ciceronianum Arpinas, care este la a 40-a ediție, dar și despre frumusețea peisagistică și arhitecturală a orașului pe care îl reprezintă.

Profesorii de limbă română și de limbă latină prezenți la întâlnire – dr., conf. univ. Argentina Chiriac, dr., conf. univ. Olga Boz, dr., conf. univ. Lucia Cepraga, dr., conf. univ. Victoria Fonari – au menționat despre necesitatea actualizării valorilor clasice și a studierii limbii latine, idee pe deplin susținută de decanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM dr., conf. univ. Sergiu Matveev și șefa Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie dr., conf. univ. Liliana Rotaru, dar și de șeful Departamentului Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală dr., conf. univ. Ioan Guțu, care a mai subliniat că studierea și cunoașterea limbii latine ține de stofa unui intelectual european.

Mentorul profesorilor de limbă și cultură latină din Republica Moldova, dr., conf. univ. Claudia Cemârtan, fondatoarea Catedrei de Filologie Clasică la Facultatea de Litere a USM, autoare de manuale de latină și una dintre inițiatorii predării limbii latine în țara, a vorbit despre gustul amar pe care îl lasă tuturor latiniștilor genericul anunțat, or limba latină aproape că nu se mai studiază nici în învățământul preuniversitar, nici în cel universitar. Domnia sa și-a exprimat speranța că latina va reveni în sistemul educațional din Republica Moldova, în primul rând la specialitățile filologice.

Având în vedere latinitatea limbii române și rolul acesteia pentru studierea altor limbi, în special romanice, rezoluția întrunirii a fost de a promova mai insistent în continuare învățarea latinei la toate nivelurile și de a face o adresare autorităților statului nostru să reintroducă predarea limbii latine în învățământul preuniversitar.

Menționăm că la eveniment au mai participat profesori și studenți de la universitățile din Republica Moldova – Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Studii Economice din Moldova etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.